Wettelijke modellen

Via deze pagina krijgt u toegang tot de wettelijke modellen.

 

Openbaarmaking en publicatie Belgisch Staatsblad

  • model 1: inschrijving KBO en/of publicatie in Belgisch Staatsblad
  • model 2: wijziging inschrijving KBO

> download model 1 en 2

 

Boekhouding kleine verenigingen

  • bijlage A: model dagboek
  • bijlage B: staat van ontvangsten en uitgaven
  • bijlage C: inventaris

> download de wettelijk schema's voor de boekhouding van kleine vzw's

> download een illustratie (verwerking boekingen in model A)

 

Informatienota in het kader van informatieplicht aan vrijwilligers

> download het model informatienota

 

GDPR / AVG (privacy, bescherming persoonsgegevens)

> download model / illustratie register dataverwerking (dataregister gdpr)

 

Aarzel niet ons te contacteren als u ondersteuning wenst bij het gebruik van de modeldocumenten of een model op maat wenst.